Boostrix Polio

vekové rozpätie: po 4. roku života

Zloženie: Difterický toxoid najmenej 2 medzinárodné jednotky (2,5 Lf) Tetanový toxoid najmenej 20 medzinárodných jednotiek (5 Lf) Antigény Bordetella pertussis
Pertusový toxoid 8 mikrogramov Filamentózny hemaglutinín 8 mikrogramov Pertaktín 2,5 mikrogramu
Inaktivovaný poliovírus
typ 1 (kmeň Mahoney) 40 jednotiek D antigénu typ 2 (kmeň MEF-1) 8 jednotiek D antigénu typ 3 (kmeň Saukett) 32 jednotiek D antigénu

adsorbované na hydratovaný hydroxid hlinitý Celkovo : 0,3 miligramov Al3+ a na fosforečnan hlinitý Celkovo : 0,2 miligramov Al3+, živná pôda 199 (ako stabilizátor obsahujúci aminokyseliny, minerálne soli a vitamíny), chlorid sodný a voda na injekciu.

Boostrix Polio je očkovacia látka používaná ako posilňovacia dávka u detí vo veku od 4 a viac rokov, mladistvých a dospelých na ochranu pred štyrmi ochoreniami: pred záškrtom, tetanom (kŕčom žuvacieho svalu), pertussis (čiernym kašľom) a poliomyelitídou (Polio) (detskou obrnou). Pôsobením očkovacej látky si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred týmito ochoreniami.

 • Záškrt: Záškrt postihuje hlavne dýchacie cesty a niekedy kožu. Dýchacie cesty sa obvykle zapália (opuchnú), čo spôsobuje závažné dýchacie ťažkosti a niekedy udusenie. Baktéria taktiež uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť nervové poškodenie, srdcové problémy a dokonca smrť.
 • Tetanus (kŕč žuvacieho svalu): Baktéria tetanu preniká do tela cez škrabnutia, odreniny alebo rany na koži. Rany, ktoré sú obzvlášť náchylné na infekciu sú popáleniny, zlomeniny, hlboké rany alebo rany znečistené pôdou, prachom, konským trusom/hnojom alebo drevenými trieskami. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť svalovú strnulosť, bolestivé svalové kŕče, záchvaty a dokonca smrť. Svalové kŕče môžu byť také silné, že spôsobia zlomeniny kostí chrbtice.
 • Pertussis (čierny kašeľ): Pertussis je vysoko infekčné ochorenie. Ochorenie postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, ktoré môžu narušiť normálne dýchanie. Kašľanie je často sprevádzané sípavým/dávivým zvukom z čoho je odvodené aj bežné pomenovanie „dávivý kašeľ“. Kašeľ môže trvať 1-2 mesiace alebo dlhšie. Pôvodca pertussis môže taktiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, ktorý môže trvať dlhý čas, zápal pľúc, záchvaty, poškodenie mozgu a dokonca smrť.
 • Poliomyelitída (Polio) (detská obrna): Poliomyelitída, niekedy označovaná jednoducho „polio“ je vírusová infekcia, ktorá môže mať rôzne účinky. Často spôsobuje len mierne ochorenie, ale u niektorých ľudí môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo dokonca smrť. V najvážnejšej forme môže polio infekcia spôsobiť paralýzu svalov (svaly sa nemôžu hýbať), vrátane tých svalov, ktoré sú potrebné pre dýchanie a chôdzu. Končatiny postihnuté týmto ochorením môžu byť bolestivo zdeformované.

Žiadna zo zložiek očkovacej látky údajne nemôže spôsobiť záškrt, tetanus alebo čierny kašeľ.
Boostrix Polio sa neodporúča používať počas tehotenstva.
Je lepšie vyhnúť sa použitiu očkovacej látky Boostrix Polio počas dojčenia.

Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytujú u detí vo veku od 4 do 8 rokov sú nasledovné:

 • Veľmi časté (viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky):
  • bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu
  • horúčka vyššia ako 37,5°C
  • ospalosť
 • Časté (do 1 na 10 dávok očkovacej látky):
  • horúčka rovnajúca sa alebo vyššia ako 39°C
  • svrbenie a tvrdá zdurenina v mieste vpichu
  • opuch očkovanej končatiny
  • nechutenstvo
  • podráždenosť
  • bolesť hlavy
 • Menej časté (do 1 na 100 dávok očkovacej látky):
  • Nevoľnosť (pocit na dávenie), dávenie
 • Veľmi zriedkavé (menej ako 1 na 10 000 dávok očkovacej látky):
  • kolaps alebo stavy bezvedomia alebo poruchy vedomia
  • kŕče alebo záchvaty

Vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u dospelých, mladistvých a detí vo veku od 10 a viac rokov sú nasledovné:

 • Veľmi časté (viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky):
  • bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu
  • únava
  • bolesť hlavy
 • Časté (do 1 na 10 dávok očkovacej látky):
  • horúčka rovnajúca sa alebo vyššia ako 37,5°C
  • svrbenie, tvrdá zdurenina, teplo alebo znížená citlivosť v mieste vpichu
  • celkový pocit chorobybolesť žalúdka, nevoľnosť, dávenie
 • Menej časté (do 1 na 100 dávok očkovacej látky):
  • horúčka vyššia ako 39°C
  • opuch očkovanej končatiny
  • závrat
  • stuhnutosť kĺbov, bolesť svalov
  • svrbenie

Po podaní očkovacích látok proti tetanu boli hlásené veľmi zriedkavé prípady (menej ako 1 na 10 000 dávok očkovacej látky) prechodného zápalu nervov, ktorý spôsoboval bolesť, slabosť a paralýzu v končatinách a často postupne postihoval hrudník a tvár (Guillainov – Barrého syndróm).