Reakcie po očkovaní

Aké sú reakcie po očkovaní? 

Ako normálnu (fyziologickú) reakciu po očkovaní možno považovať mierne zvýšenú teplotu, únavu alebo podráždenosť, bolestivosť v mieste vpichu, prechodné začervenanie, opuch, zatvrdnutie. Tieto reakcie nepredstavujú žiadnu hrozbu pre zdravie dieťaťa.
 

Nežiaduce reakcie môžu mať lokálny alebo celkový charakter. 

Lokálne reakcie

 • Ľahké lokálne reakcie vznikajú bezprostredne po očkovaní, väčšinou počas 12 až 48 hodín. Patrí medzi ne mierna bolesť, opuch, začervenanie alebo infiltrát v mieste vpichu a funkčná nemohúcnosť, výnimočne so zdurením uzlín. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k vzniku granulómu. Vývoj týchto reakcií je priaznivý, pretože príznaky vo väčšine prípadov vymiznú počas 1 až 2 dní. 
 • Vážne lokálne reakcie sa prejavujú svalovou kontrakciou a nervovými poruchami. Menej bežné sú bakteriálne abscesy (stafylokoky, streptokoky a klostrídiá) a sterilné abscesy (s celkovou incidenciou jeden prípad na 60 000-100 000 podaných dávok).

  Začervenanie v mieste vpichu, zdúrenie (pretrváva niekoľko dní až týždňov). 

Celkové reakcie

 • Celkové reakcie sú rôzne podľa typu vakcíny a prejavujú sa najrôznejšími symptómami. Zvýšená teplota neprevyšujúca 39°C, vzácne sprevádzaná febrilnými konvulzami, bolesťou hlavy, anorexiou, vracaním, hnačkou alebo obstipáciou patria do skupiny ľahkých celkových reakcií. Rovnako výskyt postvakcinačného exantému po očkovaní proti osýpkam a zdurenie lokálnych uzlín sa radí medzi ľahké prejavy, ktoré sa môžu objaviť do 72 hodín alebo po 7 – 10 dňoch po podaní vakcíny. Niekedy sa dajú tieto nežiaduce účinky zmierniť podaním antipyretík.

Dôležité zásady pri očkovaní dieťaťa

 • Dieťa, ktoré bude očkované musí byť aspoň 2 týždne zdravé. Pri ochorení dieťaťa je potrebný odklad očkovania!

 • Po očkovaní sa odporúča zachovať aspoň 1 - 3 dni kľudový režim (nešportovať, nepreťažovať organizmus).

 • Pri opuchu v mieste podania očkovacej látky je vhodné podanie octanovej masti.

 • Pri teplote nad 38°C je vhodné podávanie antipyretík (Panadol baby od 3. mesiaca života) a dostatok chladných tekutín.

 • Ostatné komplikácie je potrebné konzultovať s ošetrujúcim lekárom.

 • V prípade vzniku kŕčov, bezvedomia, porúch dýchania, koprivky, tŕpnutia končatín a pod. je potrebné okamžite volať rýchlu zdravotnícku pomoc 112 a žiadať o okamžitý prevoz do nemocnice sanitkou s lekárom.

Pred očkovaním sú rodičia povinní ohlásiť lekárovi:

 1. alergiu na lieky alebo potraviny

 2. nežiadúce účinky vzniknuté pri predchádzajúcom očkovaní

 3. ochorenia, na ktoré je Vaše dieťa trvalo liečené (neurologické, kardiologické, autoiminutné, poruchy imunity).

 4. zoznam užívaných liekov

 5. očkovania za posledné 3 mesiace