Preventívne prehliadky

Všetky uvedené preventívne prehliadky detí sú plne hradené zdravotnými poisťovňami. Súčasťou niektorých prehliadok je aj povinné očkovanie. Ak nie je možné uskutočniť povinné očkovanie v čase preventívnej prehliadky (napr. kvôli chorobe dieťaťa), dohodneme si očkovanie v náhradnom termíne.
 

Preventívne prehliadky podľa platnej legislatívy:

1.  do 48 hod.
2.  do 4. týždňa (3. týž.)
3.  5 .- 7. týždeň (6. týž.)
4. 8. - 10. týždeň (2. mes.)
5.  3. - 4. mesiac (4. mes.), očkovanie
6.  5. - 6. mesiac (6. mes.), očkovanie
7.  7. - 8. mesiac (8. mes.)
8.  9. - 10. mesiac (10. mes.)
9.  11. - 12. mesiac (12. mes.), očkovanie
10.  15. - 18. mesiac, očkovanie
11.  v 3. roku
12.  v 5. roku, preočkovanie
13.  v 6. alebo 7. roku (ak dieťa nenastúpilo do školy)
14.  v 9. roku
15.  v 11. roku + odber krvi (cholesterol, glykémia), preočkovanie
16.  v 13. roku, preočkovanie
17.  v 15. roku
18.  v 17. roku + odber krvi (cholesterol, glykémia)
19.  v 19. roku
20.  v 21. roku
21.  v 23. roku