Očkovanie

Povinné očkovanie
Na úvod treba povedať, že žiadne očkovanie nezabráni na sto percent vzniku ochorenia proti ktorému je očkovacia látka vyrobená ... celý článok

Reakcie po očkovaní
Dieťa, ktoré bude očkované musí byť aspoň 2 týždne zdravé. Pri ochorení je potrebný odklad očkovania ... celý článok

Očkovacie látky
Rodičia sú povinní pred očkovaním poznať nežiaduce účinky vakcíny ako aj liečbu nežiaducich účinkov a po dôkladnom oboznámení sa s obsahom príbalového letáka vyjadriť svoj súhlas s očkovaním dieťaťa ... celý článok

 Nepovinné očkovanie 
Nepovinné (odporúčané) očkovanie detí je na dohode medzi detským lekárom a rodičom, ktoré z nasledujúcich odporúčaných očkovaní s dieťaťom absolvovať. Treba však mať na pamäti, že na rozdiel od povinných očkovaní, tie odporúčané nie sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia, počítajte preto s doplatkami za tieto vakcíny. ... celý článok