Informácia ku koronavírusovej pandémii 

Prosím všetkých našich pacientov,
aby nás vzhľadom na vážnosť situácie
pred každou návštevou ambulancie kontaktovali najprv
telefonicky na čísle 0907 477937 alebo mailom.

NEVSTUPUJTE DO ČAKÁRNE,
pokiaľ ste sa vrátili z cudziny!
Zostaňte v domácej karanténe 10 dní.
Ak sa u vás objavia príznaky ako
teplota nad 38°C, kašeľ, dýchavičnosť,
volajte na linku 155.

Sociálna poisťovňa - čestné vyhlásenie!

Pozor: Rodičia na OČR musia poslať Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie!

Sociálna poisťovňa upozorňuje všetkých poistencov, ktorí si v súvislosti s pandémiou koronavírusu uplatnili alebo ešte len uplatnia nárok na dávku ošetrovné (OČR), že musia do príslušnej pobočky poslať čestné vyhlásenie. Ide v ňom o oznámenie skutočností potrebných pre nárok na výplatu ošetrovného za príslušný mesiac. Sociálna poisťovňa potrebuje poznať presné dni, kedy sa ktorý rodič o dieťa staral.

Na tento účel Sociálna poisťovňa pripravila formulár/tlačivo tu: Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné v súvislosti so šírením nákazy koronavírusu aj s postupom Ako vyplniť čestné vyhlásenie tu: https://www.socpoist.sk/opatrenia-socialnej-poistovne-v-suvislosti-s-novym-koronavirusom/68337s.

Toto čestné vyhlásenie musí Sociálnej poisťovni poslať každý rodič osobitne za seba ku koncu každého mesiaca, za ktorý žiada vyplatiť ošetrovné.

Vzhľadom na blížiaci sa koniec mesiaca marec je potrebné zaslať čestné vyhlásenie čím skôr (ak nebude dodržaný termín – koniec mesiaca – nárok na výplatu dávky nezanikne, ale bude vyplatená až po doručení tohto dokladu).

Všetky kontakty (e-mailové adresy, poštové adresy a telefónne kontakty) na pobočky nájdete tuKontakty – pobočky

Uprednostnite zaslanie e-mailom – výhradne na jednu e-mailovú adresu pobočky: E-mailové adresy pobočiek SP

 

Zasielanie oznamov

Všetky aktuálne oznamy o dovolenke a zastupovaní budete dostávať priamo na Váš e-mail. Prihláste sa k odberu OZNAMOV našej ambulancie.

Predpis liečiv a mlieka počas zastupovania

Prosíme rodičov, aby si prekontrolovali zásoby liečiv a dojč.mlieka a prišli si ich dať predpísať pred dovolenkou. 
Zastupujúci lekár vám poskytne recept len v prípade, že si so sebou prinesiete kódy špecialistu alebo odporučenie revízneho lekára!