Ordinačné hodiny


Prosíme chorých pacientov o dodržiavanie časov a príchod na vyšetrenie najneskôr 10 minút pred koncom ordinačných hodín pre akútne chorých. 

Prevencia (preventívne prehliadky) a poradne sú bez výnimky na pozvanie. Počas preventívnych prehliadok a poradne chorých pacientov neošetrujeme.

Pre plynulý chod ambulancie je nevyhnutné, aby sa dodržal čas určený pre vyšetrenia chorých, nakoľko preventívne prehliadky a poradne sú v časovej nadväznosti po prestávke určenej na dezinfekciu pracoviska.

Odbery: každý deň od 8:00 do 8:30 hod.