Noví pacienti

Ak chcete mať dieťa v našej starostlivosti a nepatríte do nášho obvodu, dotazujte sa prosím iba osobne resp. mailom. Ďakujem.

Náš zdravotný obvod:
Ružomberok - ulice: I. Houdeka, Plavisko (č. 70 a vyššie), Kosovo, Krčméryho, Do Baničného, Hollého ul., Do Žlebín, Poľná, Štiavnická, Bystrická cesta, Za dráhou, ul. gen. Miloša Vesela, Svätej Anny, J. Jančeka, Kuzmányho, Priehradka, Zarevúca, Cesta do tehelne.
Školy: Základná škola, Bystrická, Materská škola, Bystrická, Základná škola, ul. Sládkovičova, Ružomberok.