Noví pacienti

Ak chcete mať dieťa v našej starostlivosti a nepatríte do nášho obvodu, dotazujte sa prosím iba osobne alebo mailom na adrese ordinacia.jakubec@gmail.com. Ďakujem.

Náš zdravotný obvod v Ružomberku:
Ulice: I. Houdeka, Plavisko (č. 70 a vyššie), Kosovo, Krčméryho, Do Baničného, Hollého ul., Do Žlebín, Poľná, Štiavnická, Bystrická cesta, Za dráhou, ul. gen. Miloša Vesela, Svätej Anny, J. Jančeka, Kuzmányho, Priehradka, Zarevúca, Cesta do tehelne.
Školy: Základná škola - Bystrická, Materská škola - Bystrická, Základná škola - ul. Sládkovičova.