Povinné očkovanie

Očkovanie je súčasťou zdravotnej prevencie a starostlivosti o deti, ktorého základným významom je predchádzanie niektorým infekčným chorobám. Niektoré očkovania sú povinné, tie určuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č.585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení.

Treba tiež pripomenúť, že žiadne očkovanie nezabráni na sto percent vzniku ochorenia, proti ktorému je očkovacia látka vyrobená. 

Prehľad povinného očkovania:

3. - 4. mesiac  I. dávka INFANRIX HEXA / HEXACIMA (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, Hemoph. infl. B, hepatitída B, detská obrna) + PREVENAR (pneumokové infekcie).
Možnosť očkovať proti rotavírusom I. dávka
5. - 6. mesiac II.dávka INFANRIX HEXA + PREVENAR
II. dávka očkovania proti rotavírusom
11. -12. mesiac III. dávka INFANRIX HEXA  + PREVENAR
15. -18. mesiac PRIORIX (osýpky, mumps, rubeola). Možnosť očkovať PRIORIX TETRA – ochrana aj pred ovčími kiahňami.
5. rok Preočkovanie PRIORIX (osýpky, mumps, rubeola)
6. rok Preočkovanie –  INFANRIX POLIO (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna).
11. rok
r. 2010
Preočkovanie PRIORIX (osýpky, mumps, rubeola).
13. rok Preočkovanie BOOSTRIX POLIO  (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna).

UPOZORNENIE:
Deti, ktoré nie sú očkované tromi dávkami preparátu INFANRIX HEXA do 36. mesiaca života, môžu byť po tomto období očkované už len preparátom  INFANRIX  (záškrt, tetanus, čierny kašeľ), vakcína neobsahuje zložky proti hepatitíde B, poliomyelitíde a ochoreniam vyvolaným Haemophilus influenzae typ b. 
Preočkovanie je možné realizovať vakcínou  INFANRIX POLIO (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna).

Nepovinné očkovanie:

  • Tuberkulóza (BCG) - len v špecializovaných centrách za poplatok
  • Proti kliešťovej encefalitíde
  • Proti hepatitíde A (infekčná žltačka typ A)
  • Proti meningokokom
  • Proti rotavírusom
  • Proti ovčím kiahňam
  • Proti rakovine krčka maternice a genitálnym bradaviciam
  • Proti chrípke

Očkovacie látky neschválené pre riadne očkovania si rodičia hradia sami.