Odborné ambulancie pediatrické

Gastroenterologická amb. – pediatrická 
MUDr. Valentovič 
Tel.: 044 / 4382 363 
Pondelok a Streda 9:00 – 13:30 
 
ORL
MUDr. Tereková
Mobil: 0905657046
Tel.: 044 / 4382298
 
Ambulancia pre rizikových novorodencov
prim. MUDr. Nemcová 
Tel.: 044 / 4382 364 
Utorok 9:00 – 12:30
 
Neurologická am. – pediatrická 
MUDr. Pajor 
Tel.: 044 / 4382 362 
Utorok 9:00 – 13:30 
 
MUDr. Tomášová
Tel.: 0907 823248
 
Ortopedická amb. 
MUDr. Pogran 
Tel.: 044 / 4382 293 
Utorok a Piatok 8:00 – 10:00
 
SPINN, s.r.o. – ortopéd
MUDr. Tomáš Šagát
J. Kačku 4, Likavka
Tel.: 0918 800 848
 
Očná amb.
MUDr. Jeleníková
Karola Salvu 1, RK
Tel.: 044/430 33 59
 
Dermatologická ambulancia
MUDr. Dobríková
Tel.:0918 650 600
 
Nefrologická amb. – pediatrická 
MUDr. Hricová
Tel.: 044 / 4382 359
Štvrtok 08:00 – 12:00 (objednávanie pacientov) 
 
Kardiologická amb. – pediatrická Dolný Kubín
MUDr. Ninisová
Tel.: 043 / 58015 93 (objednávanie pacientov) 
 
Pedopsychiatrická amb. 
MUDr. Domeniková 
Tel.: 044 / 4382 362, 4382 364 
Streda 12:00 – 16:00 a Štvrtok 9:00 – 15:00 
 
Psychiatrická amb. – pediatrická v Likavke
MUDr. Naď 
Tel.: 0908 743393 
Pondelok, Stredu, Štvrtok 
 
Reumatologická amb. – pediatrická v Martine 
MUDr. Hurdelová 
Tel.: 043 / 4203 614 (objednávanie pacientov) 
Štvrtok 10:00 – 14:00
 
Urologická amb.
MUDr. Lofaj
Tel.: 044/3811820‬