Infanrix hexa

Zloženie: Vakcína proti záškrtu, tetanu, pertusis (acelulárna zložka), vírusovej hepatitíde B (rekombinantná), detskej obrne (inaktivovaná) a ochoreniam vyvolaným Haemophilus influenzae typ b ** vyrábaný metódami genetického inžinierstva na kultúre buniek kvasníc actosum /laktóza/, natrii chloridum (NaCl)/chlorid sodný/, phenoxyethanolum /fenoxyetanol/, aluminii hydroxidum (Al(OH)3) /hydroxid hlinitý/, aluminii phosphas (AlPO4) /fosforečnan hlinitý/, médium 199 obsahujúce hlavne aminokyseliny, minerálne soli, vitamíny a vodu na injekciu.

Vekové rozpätie: do 36 mesiacov 

Účinok:
Infanrix Hexa je vakcína používaná u detí na ochranu pred šiestimi ochoreniami: záškrtu, tetanu, pertusis (dávivému kašľu), hepatitíde B (zápalové ochorenie pečene), poliomyelitíde (Polio) /detskej obrne/ a ochoreniu, ktoré vyvoláva Haemophilus influenzae typ b. Pôsobením vakcíny si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred týmito ochoreniami.

 • Záškrt
  Záškrt postihuje hlavne dýchacie cesty a niekedy kožu. Ide o zápalový proces, ktorý sprevádza vytváranie pablán, zdurenie lymfatických uzlín a celkovo ťažký stav. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť nervové poškodenie, srdcové problémy a dokonca smrť.
 • Tetanus
  Baktéria tetanu preniká do tela cez škrabnutia, odreniny a rany v koži. Rany, ktoré sú obzvlášť náchylné na infekciu sú popáleniny, zlomeniny, hlboké rany a rany znečistené pôdou, prachom, konským trusom/hnojom alebo drevenými trieskami. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť svalovú strnulosť, bolestivé svalové kŕče, záchvaty a dokonca smrť. Svalové kŕče môžu byť také silné, že spôsobia zlomeniny kostí chrbtice.
 • Pertusis (dávivý kašeľ)
  Pertusis je vysoko infekčné ochorenie. Ochorenie postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, ktoré môžu narušiť normálne dýchanie. Kašľanie je často sprevádzané hvízdajúcim („whooping“) zvukom z čoho je odvodené aj bežné pomenovanie dávivého kašľa v anglickom jazyku „whooping cough“. Kašeľ môže trvať 1-2 mesiace alebo dlhšie. Pôvodca pertusis môže taktiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, ktorý môže trvať dlhý čas, zápal pľúc, poškodenie mozgu a dokonca smrť.
 • Hepatitída B
  Hepatitída B je spôsobená vírusom hepatitídy B. Spôsobuje opuch (zápal) pečene. Vírus sa nachádza v telesných tekutinách napríklad v krvi, spermiách, vaginálnych výlučkoch alebo slinách infikovaných ľudí.
 • Poliomyelitída (Polio) /detská obrna/
  Poliomyelitída, niekedy označovaná jednoducho „polio“ je vírusová infekcia, ktorá môže mať rôzne účinky. Často môže spôsobiť len mierne ochorenie ale u niektorých ľudí môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo dokonca smrť. V najvážnejšej forme môže polio infekcia spôsobiť paralýzu svalov (svaly sa nemôžu hýbať), vrátane tých svalov, ktoré sú potrebné pre dýchanie a chôdzu. Končatiny postihnuté týmto ochorením môžu byť bolestivo zdeformované.
 • Haemophilus influenzae typ b (Hib)
  Hib infekcia najčastejšie spôsobuje zápal mozgu (opuch). Vyskytujú sa niektoré typy vážnych komplikácii ako napríklad: mentálna retardácia, mozgová obrna, hluchota, epilepsia alebo čiastočná nevidomosť. Hib infekcia taktiež spôsobuje zápal hrdla. Príležitostne môže spôsobiť smrť udusením. Menej obvykle môže baktéria taktiež infikovať krv, srdce, pľúca, kosti, kĺby a tkanivá očí a úst.

Nežiadúce účinky

Akákoľvek vakcína môže mať nejaké vedľajšie účinky. Vaše dieťa môže pociťovať:

 • bolesť alebo nepríjemný pocit v mieste vpichu alebo môžete spozorovať isté začervenanie alebo opuch v mieste vpichu. Tieto účinky však obvykle behom niekoľkých dní zmiznú. Iné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť sú:
 • hnačka/zápcha, znížená chuť do jedla, dávenie, bolesti brucha
 • teplota (vyššie ako 38 °C)
 • ospalosť/nespavosť, podráždenosť, neobvyklý plač, nepokoj, únava
 • kŕče

Pokiaľ tieto účinky pretrvávajú alebo sa zhoršia, informujte Vášho lekára.

Podobne ako pri očkovaní všetkých vakcín existuje extrémne nízke riziko alergických reakcií. Je ich možné rozpoznať podľa:

 • svrbivých vyrážok na rukách a nohách, eczem, alergické reakcie
 • opuchu očí a tváre,zápal spojiviek, nádcha, zápal stredného ucha
 • ťažkostí s dýchaním alebo prehĺtaním.