Infanrix Polio

Infanrix Polio je očkovacia látka používaná na aplikáciu posilňovacej dávky u detí vo veku od 16 mesiacov do 13 rokov vrátane na ochranu pred štyrmi ochoreniami: záškrtom, tetanom (kŕčom žuvacieho svalu), pertussis (dávivým kašľom) a poliomyelitídou (Polio) (detskou obrnou). Pôsobením očkovacej látky si telo vytvára svoju vlastnú ochranu (protilátky) pred týmito ochoreniami.

 • Záškrt: postihuje hlavne dýchacie cesty a niekedy kožu. Dýchacie cesty sa obvykle zapália (opuchnú), čo spôsobuje závažné dýchacie ťažkosti a niekedy udusenie. Baktéria taktiež uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť nervové poškodenie, srdcové problémy a dokonca smrť.
 • Tetanus (kŕč žuvacieho svalu): Baktéria tetanu preniká do tela cez škrabnutia, odreniny alebo rany v koži. Rany, ktoré sú obzvlášť náchylné na infekciu sú popáleniny, zlomeniny, hlboké rany alebo rany znečistené pôdou, prachom, konským trusom/hnojom alebo drevenými trieskami. Baktéria uvoľňuje toxín (jed), ktorý môže spôsobiť svalovú strnulosť, bolestivé svalové kŕče, záchvaty a dokonca smrť. Svalové kŕče môžu byť také silné, že spôsobia zlomeniny kostí chrbtice.
 • Pertussis (dávivý kašeľ): Pertussis je vysoko infekčné ochorenie. Ochorenie postihuje dýchacie cesty a spôsobuje vážne záchvaty kašľa, ktoré môžu narušiť normálne dýchanie. Kašľanie je často sprevádzané hvízdajúcim/dávivým zvukom z čoho je odvodené aj bežné pomenovanie „dávivý kašeľ“. Kašeľ môže trvať 1-2 mesiace alebo dlhšie. Pôvodca pertussis môže taktiež spôsobiť infekcie uší, zápal priedušiek, ktorý môže trvať dlhý čas, zápal pľúc, záchvaty, poškodenie mozgu a dokonca smrť.
 • Poliomyelitída (Polio) (detská obrna): Poliomyelitída, niekedy označovaná jednoducho „polio“ je vírusová infekcia, ktorá môže mať rôzne účinky. Často môže spôsobiť len mierne ochorenie, ale u niektorých ľudí môže spôsobiť trvalé poškodenie alebo dokonca smrť. V najvážnejšej forme, môže polio infekcia spôsobiť paralýzu svalov (svaly sa nemôžu hýbať), vrátane tých svalov, ktoré sú potrebné pre dýchanie a chôdzu. Končatiny postihnuté týmto ochorením môžu byť bolestivo zdeformované.

Žiadna zo zložiek očkovacej látky nie je infekčná.

Pri očkovaní treba byť opatrný:

 • keď Vaše dieťa malo po predchádzajúcom očkovaní s Infanrix Polio alebo inou očkovacou látkou proti pertussis (dávivému kašľu) problémy, najmä:
  • Vysokú teplotu (nad 40°C) v priebehu 48 hodín po očkovaní
  • Kolaps alebo šokový stav v priebehu 48 hodín po očkovaní
  • Dlhotrvajúci plač trvajúci 3 a viac hodín v priebehu 48 hodín po očkovaní
  • Kŕčové stavy/záchvaty s vysokou teplotou alebo bez nej v priebehu 3 dní po očkovaní
 • keď Vaše dieťa má problémy so zrážaním krvi, alebo keď sa mu ľahko tvoria modriny
 • keď Vaše dieťa je náchylné na kŕče/záchvaty spôsobené horúčkou, alebo keď tieto sa vyskytujú v rodinnej anamnéze
 • keď Vaše dieťa má trvalé problémy s imunitným systémom spôsobené akoukoľvek príčinou (vrátane infekcie HIV). Vaše dieťa môže dostať Infanrix Polio, ale ochrana pred infekciami po aplikácii očkovacej látky nemusí byť taká dobrá ako u detí s dobrou imunitou voči infekciám.
 • Keď Vaše dieťa užíva akékoľvek lieky, ktoré znižujú imunitu voči infekciám alebo dostáva iný typ liečby (ako je rádioterapia), ktorý ovplyvňuje imunitný systém, Infanrix Polio sa môže aplikovať, ale odpoveď dieťaťa na očkovaciu látku môže byť slabá. Z tohto dôvodu sa vždy, keď je to možné, očkovanie odloží až dovtedy, kým sa liečba neskončí.

Používanie iných liekov alebo očkovacích látok:
Ak Vaše dieťa užíva alebo v poslednom čase užívalo ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis alebo v poslednom čase dostalo ešte inú očkovaciu látku, prosím, oznámte to svojmu lekárovi.

Použitie tejto očkovacej látky počas tehotenstva sa neodporúča. Je lepšie vyhnúť sa použitiu tejto očkovacej látky počas dojčenia.

Tak ako všetky lieky, Infanrix Polio môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky, ktoré sa vyskytli počas klinických štúdií s Infanrix Polio, boli nasledujúce:

 • Veľmi časté (viac ako 1 na 10 dávok očkovacej látky):
  • bolesť, začervenanie a opuch v mieste vpichu*
  • znížená chuť do jedla
  • podráždenosť, nepokoj, neobvyklý plač
  • bolesť hlavy, ospalosť
  • horúčka
  • celkový pocit choroby
 • Časté (menej ako 1 na 10 ale viac ako 1 na 100 dávok očkovacej látky):
  • nevoľnosť alebo dávenie, hnačka
  • neobvyklá slabosť
 • Menej časté (menej ako 1 na 100 ale viac ako 1 na 1000 dávok očkovacej látky):
  • opuchnuté žľazy v krku, podpazuší a slabine
  • neovládateľný, mimovoľný únik moču
  • neschopnosť zaspať
  • bolesť žalúdka alebo žalúdočné ťažkosti
  • nádcha, kašeľ
  • vyrážka
  • bolesť chrbta
 • Zriedkavé (menej ako 1 na 1000 ale viac ako 1 na 10 000 dávok očkovacej látky):
  • bolesť hrdla a ťažkosti s prehĺtaním
  • bolesť ucha
  • bolesť oka
  • svrbenie

*Posilňovacie dávky očkovacích látok obsahujúcich DTPa sa v porovnaní so základným očkovaním spájajú so zvýšeným rizikom reakcií v mieste vpichu, z ktorých niektoré postihujú celú končatinu. Tieto reakcie zvyčajne začnú v priebehu 48 hodín po očkovaní a spontánne zmiznú bez následkov počas priemerne 4 dní.

Alergické reakcie boli hlásené veľmi zriedkavo (menej ako 1 na 10 000 dávok očkovacej látky) v dňoch po očkovaní s Infanrix Polio. Týmito môžu byť miestne alebo rozšírené kožné vyrážky, ktoré môžu byť svrbivé alebo pľuzgierové, opuch očí a tváre, ťažkosti s dýchaním alebo prehĺtaním, náhly pokles krvného tlaku a strata vedomia. Takéto reakcie sa môžu objaviť skôr, ako opustíte ordináciu lekára. V každom prípade však musíte vyhľadať okamžitú lekársku pomoc.

Nasledujúce vedľajšie účinky sa vyskytli po očkovaní inými očkovacími látkami proti pertussis (dávivému kašľu). Zvyčajne sa vyskytnú v priebehu 2 až 3 dní po očkovaní:

 • Kolaps alebo obdobia bezvedomia alebo nedostatočné vedomie
 • Záchvaty alebo kŕčovité záchvaty