Prevenar 13

Zloženie: obsahuje 7 pneumokokových kapsulárnych polysacharidov, ktoré sú v Prevenare (4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F) plus 6 ďalších polysacharidov (1, 3, 5, 6A, 7F, 19A). Všetky sú konjugované na nosičový proteín CRM197.Pneumokokový polysacharid sérotyp 11 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 31 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 41 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 51 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 6A1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 6B1 4,4 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 7F1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 9V1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 141 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 18C1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 19A1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 19F1 2,2 µg Pneumokokový polysacharid sérotyp 23F1 2,2 µg

Aktívna imunizácia ako prevencia invazívnych ochorení, pneumónie a akútnho otitis media spôsobených Streptococcus pneumoniae u dojčiat a detí vo veku od 6 týždňov do 5 rokov.

Prevenar 13 chráni len proti sérotypom Streptococcus pneumoniae, ktoré sú obsiahnuté vo vakcíne a nechráni proti ostatným mikroorganizmom vyvolávajúcim invazívne ochorenia, pneumóniu, alebo otitis media. Tak ako u každej vakcíny, Prevenar 13 nemusí chrániť všetkých jedincov, ktorým bol podaný, pred pneumokokovým ochorením.

Nežiaduce účinky

V klinických štúdiách bol bezpečnostný profil Prevenaru 13 podobný ako pri Prevenare.
Uvedené frekvencie sú založené na základe nežiaducich účinkov, u ktorých bola v klinických štúdiách stanovená súvislosť s použitím Prevenaru 13.

Poruchy imunitného systému:
Zriedkavé: Hypersenzitívna reakcia zahŕňajúca edém tváre, dyspnoe, bronchospazmus
Poruchy nervového systému:
Zriedkavé: Kŕče (vrátane febrilných kŕčov)

Poruchy gastrointestinálneho traktu:
Veľmi časté: Znížená chuť do jedla
Menej časté: Zvracanie; hnačky

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Zriedkavé: Vyrážky; žihľavka alebo žihľavke podobné vyrážky

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Veľmi časté:
Pyrexia; podráždenosť, erytém v mieste vpichu, zdurenie/opuch alebo bolesť/zvýšená citlivosť; ospanlivosť; nekvalitný spánok
Erytém v mieste vpichu alebo zdurenie/opuch 2,5 cm–7,0 cm (po aplikácii posilňovacej dávky a u starších detí [vo veku 2 až 5 rokov])
Časté: Pyrexia > 39 °C; zhoršenie pohyblivosti v mieste podania injekcie (spôsobené bolesťou); erytém v mieste vpichu alebo zdurenie/opuch 2,5 cm–7,0 cm (po dojčenskej schéme)
Menej časté: Erytém v mieste vpichu alebo zdurenie/opuch >7,0 cm; plač

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Zriedkavé: Hypotonická epizóda so zníženou reaktibilitou

Poruchy krvi a lymfatického systému:
Veľmi zriedkavé: Lymfadenopatia (lokalizovaná do oblasti miesta vpichu)

Poruchy kože a podkožného tkaniva:
Veľmi zriedkavé: Multiformý erytém

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:
Zriedkavé: Žihľavka v mieste vpichu; dermatitída v mieste vpichu; svrbenie v mieste vpichu; začervenanie