Priorix

Vekové rozpätie: po dorvŕšení 12.mesiaca až do 12 rokov

Zloženie:
každá 0,5 ml dávka rekonštituovanej vakcíny obsahuje:
Morbillorum virus attenuatum lyophilisatum min.103,0 CCID50 (vírus osýpok, kmeň Schwarz)
Parotitidis virus attenuatum lyophilisatum min103.7 CCID50 (vírus príušníc, kmeň RIT 4385 Jeryl Lynn)
Rubeolae virus attenuatum cryodesiccatum min 103,0 CCID50 (vírus rubeoly, kmeň Wistar RA 27/3)
aminoacidum (aminokyseliny), albuminum humanum (ľudský albumín), lactosum (laktóza), mannitolum (manitol), neomycini sulphas (neomycinsulfát) , sorbitolum (sorbitol). Rozpúšťadlo: aqua ad iniectabilia ( voda na injekciu).

Kontraindikácie

PRIORIX™ je kontraindikovaný u osôb so závažnými febrilnými ochoreniami, mierne febrilné ochorenie nie je kontraindikáciou očkovania.
PRIORIX™ je kontraindikovaný pre osoby so známou hypersenzitivitou na neomycín alebo na inú zložku vakcíny. Kontaktná dermatitída na neomycín v anamnéze nie je kontraindikáciou.
PRIORIX™ sa nesmie podávať osobám s primárnou aj sekundárnou imunodefi- cienciou.
Kombinovanú vakcínu proti osýpkam, príušniciam a rubeole však možno bez nepriaznivých následkov podať asymptomatickým osobám infikovaným HIV, podanie tejto vakcíny chorým na AIDS však treba dôkladne zvážiť.
Podanie PRIORIXu™ tehotným ženám je kontraindikované. Okrem toho sa po dobu troch mesiacov nasledujúcich po vakcinácii treba vyvarovať otehotnenia.
Existuje málo údajov ohľadne aplikácie vakcíny u dojčiacich matiek. Očkovať možno osoby, u ktorých prospešnosť vakcinácie prevažuje nad prípadnými rizikami.
Ak treba vykonať tuberkulínový test, mal by sa uskutočniť pred vakcináciou alebo súčasne s vakcináciou, pretože existujú údaje o tom, že živá vakcína proti osýpkam (a možno tiež proti príušniciam) môže vyvolať prechodné zníženie citlivosti kože na tuberkulín. Takáto anergia môže trvať 4-6 týždňov a v tomto období po vakcinácii sa nemá vykonávať testovanie tuberkulínom – cieľom je zabránenie výskytu mylne negatívnych výsledkov.

Treba zvážiť očkovanie u osôb trpiacich alergiou na vaječné proteíny, povaha ktorej však nie je anafylaktická.
PRIORIX™ sa má zvlášť opatrne podávať osobám, ktoré majú v osobnej alebo rodinnej anamnéze alergické ochorenia, alebo kŕče, u pacientov s trombocytopéniou sa má podávanie zvážiť.
Nezistil sa prenos vírusu morbíl resp. parotitídy z očkovancov na vnímavé osoby. O faryngeálnej exkrécii vírusu rubeoly sa vie, že k nej dochádza asi 7-28 dní po vakcinácii, s vrcholom exkrécie okolo 11. dňa po očkovaní. Neexistujú však dôkazy o prenose týchto excernovaných vakcínových vírusov na vnímavé osoby.

Buďte zvlášť opatrní:

  • ak Vaše dieťa má v anamnéze (chorobopise) výskyt kŕčov s horúčkou alebo pri výskyte kŕčov v rodinnej anamnéze. V tomto prípade musí byť Vaše dieťa po očkovaní dôkladne sledované, pretože počas 4 až 12 dní po očkovaní sa u neho môže vyskytnúť horúčka;
  • ak Vaše dieťa niekedy malo závažnú alergickú reakciu na vaječnú bielkovinu;
  • ak Vaše dieťa malo vedľajší účinok po očkovaní proti osýpkam, príušniciam alebo ružienke, ktorý zahŕňal ľahkú tvorbu modrín alebo krvácanie trvajúce dlhšie ako zvyčajne;
  • ak Vaše dieťa má infekciu spôsobenú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), ale neprejavujú sa u neho príznaky ochorenia HIV;

Po očkovaní môžu u Vášho dieťaťa vzniknúť vyrážky podobné osýpkam a preto sa musí vyhnúť kontaktu s nasledujúcimi jedincami:

  • jedinci so zníženou odolnosťou voči ochoreniam,
  • tehotné ženy, ktoré buď nemali ovčie kiahne, alebo neboli očkované proti ovčím kiahňam